Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Via deze privacyverklaring informeert HAK B.V. (“HAK”) over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Je persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt en beveiligd. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens is HAK.

Wij verwerken persoonsgegevens van jou als websitebezoeker, maar ook van onze afnemers, klanten en leveranciers. Daarnaast bieden wij op onze website een overzicht aan van de openstaande vacatures, waarover in deze privacyverklaring ook geïnformeerd zal worden.

JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

HAK zal je persoonlijke gegevens enkel verwerken op grond van je toestemming hiertoe, of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien we hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Wanneer de verwerking enkel is gebaseerd op jouw toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, zodat we vanaf dat moment deze verwerking zullen stoppen.

HAK verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven of daarmee verenigbaar zijn. Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

WEBSITEBEZOEKERS

CONTACT

Als er vragen, opmerkingen of HAK-ervaringen zijn die je met HAK wil delen, kun je het contactformulier gebruiken. In dit formulier vragen wij je om je voor- en achternaam en e-mailadres. Deze gegevens zullen we alleen gebruiken om te reageren op jouw contactaanvraag en deze te behandelen. Je kunt hiernaast ook je mobiele of vaste telefoonnummer doorgeven. Soms willen wij graag even bellen voor aanvullende informatie om je contactaanvraag beter af te kunnen handelen. Het is ook mogelijk om je adresgegevens door te geven. Soms willen wij je graag iets toesturen om bijvoorbeeld een klacht passend te kunnen afhandelen. Het doorgeven van je telefoonnummer of je adresgegevens is overigens niet verplicht.

Ook kun je onze Consumentenservice (gratis) bereiken via telefoon om je vragen, opmerkingen of ervaringen met ons te delen. Als er telefonisch contact zal worden opgenomen naar aanleiding van een klacht zullen wij, om deze klacht af te kunnen handelen, jouw naam, adresgegevens en alle correspondentie op dit gebied opslaan. Jouw klacht(en) en de hierbij behorende persoonsgegevens worden na 2 jaar geanonimiseerd. De gegevens die worden opgeslagen naar aanleiding van jouw contactaanvraag zullen niet met derde partijen worden gedeeld.

COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. HAK gebruikt op haar website bijvoorbeeld noodzakelijke cookies om de website te laten draaien, maar ook statistische cookies die HAK helpen om te begrijpen hoe de website wordt bezocht. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics-cookies. Tenslotte maakt HAK ook gebruik van marketingcookies die ervoor zorgen dat de interesse van bezoekers wordt gemeten zodat er relevante advertenties kunnen worden getoond. Deze marketingcookies worden enkel geplaatst na jouw toestemming hiertoe.

Om te voorkomen dat Google de gegevens uit de Google Analytics-cookies ook voor eigen doeleinden gebruikt, hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We zullen de gegevens niet met Google delen voor andere doeleinden dan om de effectiviteit van onze website te meten. Daarnaast zullen we – als cookies je IP-adres opslaan – het laatste gedeelte van dit IP-adres maskeren. We maken geen gebruik van ander Google-diensten en zullen de gegevens vanuit de Google Analytics-cookies ook niet voor dergelijke diensten met Google delen.

Via de instellingen van je browser kun je er ook voor kiezen om automatisch cookies te accepteren of te weigeren, of dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. HAK verwijst je voor het instellen van je cookie-voorkeuren naar het ‘help’-menu van jouw browser. Als je het plaatsen van cookies via de instellingen van je browser hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies van de website niet (goed) werken.

Op https://hak.nl/cookies lees je exact welke actuele cookies op de website van HAK zijn geplaatst.

SOLLICITANTEN

Op onze website staat een actueel overzicht van al onze openstaande vacatures. Iedereen die geïnteresseerd is in deze uitdagende functies en voldoet aan de gestelde eisen kan zijn of haar reactie sturen via e-mail. Staat de gewenste vacature niet op onze website en wil je liever open solliciteren? Dat kan ook!

We verzoeken je om in deze e-mail je cv en motivatie mee te sturen, zodat wij kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de betreffende functie. Hierbij vragen we je om jouw naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer (eventueel in jouw cv) te verstrekken. Voor ons is ook van belang om gegevens te verkrijgen over de door jou gevolgde opleidingen, cursussen en stages, en over de aard en inhoud van jouw vorige en/of huidige dienstbetrekkingen. Informatie die je zelf openbaar hebt gemaakt via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld LinkedIn kunnen we tevens raadplegen als dit van belang is voor de functie. Deze gegevens zullen we verwerken op grond van jouw toestemming, een gerechtvaardigd belang van HAK en/of ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij het sollicitatieproces. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval verwijderd uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Slechts na jouw toestemming daartoe zullen we je sollicitatiegegevens ook na de beëindiging van de sollicitatieprocedure een jaar bewaren, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van nieuwe, relevante vacatures.

KLANTEN / LEVERANCIERS EN RELATIES

De verwerking van de gegevens van klanten, leveranciers en relaties gebeurt uitsluitend met als doel ter vastlegging van de zakelijke contacten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, ter vastlegging van de zakelijke contacten ten behoeve van een opgebouwd netwerk of de uitvoering of toepassing van een andere wet. In het algemeen verwerken we voor deze doeleinden enkel de voor- en achternaam, het telefoonnummer, het e-mailadres en de zakelijke adresgegevens van onze contactpersonen.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om HAK te verzoeken om inzage van en verbetering of verwijdering van je persoonlijke gegevens of om beperking van de verwerking te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om je persoonlijke gegevens te laten overdragen. We zullen binnen een maand reageren op je verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Als we geen gevolg geven aan je verzoek om deze rechten uit te oefenen, heb je ook het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

DERDE PARTIJEN

Wij zullen jouw persoonsgegevens enkel delen met derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn, wij hiertoe uw toestemming hebben of indien dit in het gerechtvaardigd belang is van HAK.

OVERIGE INFORMATIE

HAK kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. We zullen jouw persoonlijke gegevens echter enkel verwerken in overeenstemming met het privacybeleid dat gold op het moment dat wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Voor vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van je persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met HAK, HAK Fresh of Four Seasons Food.

GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner